Terug naar Trainingen

Faalangsttraining

Training tegen faalangst van kinderen

Heeft uw kind last van faalangst? Die angst staat soms een gelukkig leven voor een kind
in de weg. ‘k Voel me fijn helpt kinderen met faalangst met een gerichte aanpak.

Goed om te weten: elk kind is soms bang om te falen. Dat is niet erg, want soms zorgt
dat juist voor motivatie. Angst is pas een probleem als een kind heel bang is of
onrealistische angst heeft.

Welke soorten faalangsten zijn er?

Er zijn verschillende soorten faalangst. De eerste soort is voor cognitieve taken
zoals proefwerken, een spreekbeurt of een kringgesprek. Andere kinderen hebben
soms faalangst voor motorische taken zoals gymles, handvaardigheid, zwemles
of een training op de sportclub.

Hoe pakken wij faalangst aan?

‘k Voel me fijn richt zich in de trainingen op het ontdekken van de sterke kanten van een kind.
Wij kijken hoe hij die kan gebruiken in moeilijke situaties. Een kind ontdekt lichaamsseintjes
die hem waarschuwen voor spanning. Met ontspanningsoefeningen of zoeken van afleiding
leert hij deze spanning te lijf gaan.

Belangrijk onderdeel van de faalangstreductietraining is inzicht krijgen in de gedachten van
een kind over zichzelf en spannende situaties. Wij willen van bangmakers blijmakers maken.
De faalangstrainingen van ‘k Voel me fijn leiden tot opvallende resultaten.