Terug naar Therapie

Psychomotorsiche therapie (PMT)

Psychomotorische therapie is een ‘doe’-therapie, waarbij bewegen als middel wordt gebruikt.
PMT maakt gebruik van bewegingsvormen zoals sport- en spelsituaties en lichaamsgerichte
technieken zoals ontspanningsoefeningen. Tijdens deze oefeningen kun je ontdekken en
ervaren welke gedachten en gevoelens er bij je opkomen en hoe je daarmee kunt omgaan.
Door hier inzicht in te krijgen en te leren hoe je dit kan beïnvloeden of accepteren wordt
het mogelijk om je klacht(en) te verminderen of om er op een fijnere manier mee om te gaan.
Thema’s waarmee gewerkt wordt met PMT zijn bijvoorbeeld zelfvertrouwen, vertrouwen
in een ander, samenwerken, kracht, agressie, contact, evenwicht, ruimte, onmacht, frustratie,
lichaamsbeleving, controle, assertiviteit, grenzen, hulp vragen, spanning, ontspanning en
nog veel meer.