Terug naar Trainingen

Als je snel boos bent

Is uw kind snel boos?

Is uw kind snel boos? Dit leidt vaak tot vervelende situaties voor u en uw kind.
‘k Voel me fijn geeft trainingen die zorgen voor een positieve verandering.
Onze training is gebaseerd op cognitieve gedragsprincipes.
Dit betekent dat kinderen en jongeren leren hoe ze anders
over hun boosheid kunnen nadenken. Ook weten ze hoe
ze zich beter kunnen gedragen als ze boos zijn.
Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat ze minder
fel reageren als er iets fout gaat.

De ervaringen met deze training van ‘k Voel me fijn zijn heel goed.