Terug naar ADHD, ADD, ASS

Autisme (ass)

‘k Voel me fijn heeft in het zorgaanbod individuele begeleiding voor kinderen en jongeren
met autisme. Wij helpen hen bij hun ontwikkeling!

Met opdrachten, tips, spelletjes en vragen leren deze kinderen zichzelf beter kennen
en ontdekken ze alles over autisme. Wij werken daarbij nauw samen met ouders en
scholen. Zo zijn de trainingen zo concreet mogelijk. Kinderen leren de vaardigheden
en inzichten daardoor daadwerkelijk toepassen.

Onderwerpen die tijdens de trainingen voor kinderen en jongeren met autisme aan bod komen:

– sterke kanten en interesses
– ik en autisme
– regels, samen spelen, gevoelens
– misverstanden voorkomen, samenwerken
– keuzes maken, omgaan met veranderingen
– werken op school
– sociale vaardigheden

Maar ook onderwerpen als ziekte en pijn, boze mensen, feestjes, vakantie,
een ‘nee’ als antwoord krijgen, hoe overleef ik verlies enzovoort komen aan
bod!